Om frit-valg

I privat pasning er der ingen risiko for fyrring eller besparelser der forringer jeres barns hverdag.

Økonomi: en plads i Noahs ark koster 2598,- kr. pr. måned. inkl. kost, bleer, vaskeklude m.m.

Privat passer er en del af "frit valg" ordningen.

Forældre og passer vælger hinnanden.

Stor fleksibilitet omkring åbningstid.

Hjemmet er sikkerhedsgodkendt af kommunen der føre anmeldt og uanmeldt tilsyn med hjemmet.

Det er muligt at få søskende rabat.

Desværrer er det endnu ikke muligt af få økonomisk friplads i den private pasningsordning.

Om økonomi

Frit-valgs ordningen er pasning efter Dagtilbudslovens § 80. Kommunen fastsætter et tilskud efter reglerne i § 80. 

 

Tilskud fra Halsnæs komune 2020.

Januar-juli             7230,- kr pr. måned

August-december 7042,- kr pr. måned

Egenbetaling.         2598,- kr pr. måned

Betaling ialt.          9640,- kr pr. måned

 

Hvis du/i kommer fra fx. Hillerød eller Frederikssund kan regnestykket se lidt anderledes ud da tilskuddet ikke helt ens fra kommune til kommune. Men da pengene følger barnet er det muligt at få passet barn i hos mig selv om man ikke bor i Halsnæs kommune. Jeg skal blot søge godkendelse hos den kommune hvor i bor.